Darujte pravidelně

A získejte každých 14 dní zvýšenou náhradu 800 Kč

Darujte pravidelně a získejte 800 Kč u každého odběru.

Stávající dárci:

  • Registrujte se k odběru přes náš rezervační systém.
  • Naplánujte si darování tak, aby od každého odběru uběhlo přesně 14 dní a to v období od 1. srpna do 30. září
  • Za každý odběr, který proběhne přesně 14 dní od vašeho posledního získáte 800 Kč.
  • Příklad - když darujete v pondělí  1. 8. a na další odběr přijdete v pondělí 15. 8., získáte u tohoto odběru zvýšenou náhradu 800 Kč, každých 14. dní tak můžete získat zvýšenou náhradu
  • Celkem můžete získat v náhradách navíc až 400 Kč

 

Darujete poprvé?

  • Registrujte se na vstupní prohlídku od 1. srpna a následně absolvujte svůj první odběr plazmy
  • Po absolvování prvního odběru plazmy si naplánujte další odběry tak, aby od každého uběhlo přesně 14 dní. A to v období od vašeho prvního odběru až do 30. září
  • Příklad - vaše vstupní prohlídka proběhla 1. srpna, první odběr jste absoloval 8. srpna, když na další odběr přijdete 22. 8., získáte u tohoto odběru zvýšenou náhradu 800 Kč 
  • Celkem můžete získat v náhradách navíc až 300 Kč
  • S dárcovstvím teprve začínáte? Přečtěte si, co to obnáší. Poskytneme vám veškerý komfort, veškerou péči, protože si vážíme vaší ochoty pomáhat ostatním

 

Platí na pobočkách Butovice, Litoměřice, Děčín, Karlovy Vary, Plzeň, Mladá Boleslav

Dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených so odběrem její krve, o které tato  osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Proč darovat?

Dobrý skutek

Náhrada 900 Kč za každý odběr

Zajímavé odměny

Kontrola zdravotního stavu

1. Registrace

cca 35 min

Při první návštěvě vás čeká kompletní lékařské vyšetření. Na první návštěvu si s sebou určitě přineste občanský průkaz nebo pas a kartičku zdravotní pojišťovny. Zaregistrujeme vás do databáze dárců.

2. Rozhovor

10 min

Po registraci a vypsání všech potřebných dokumentů na naší recepci si s vámi pohovoří náš lékař a proberete váš zdravotní stav. Pro nás je důležité vědět, jaké nemoci máte v rodině, zda máte nějaké alergie, jaké berete léky, či jaké nemoci a úrazy jste prodělali.

3. Odběr vzorku

10 min

Vaše zdraví je pro nás zásadní, proto vám odebereme krevní vzorek a vyšetříme ho. Tak zjistíme, zda můžete darovat krevní plazmu. Odběr krevního vzorku provádí kvalifikovaná zdravotní sestra. Samotný odběr plazmy můžete absolvovat po 7 dnech od registrace a nabrání vzorku.

4. Samotný odběr

45 - 60 min

Před každým odběrem vám recepční změří tlak, puls, teplotu a vždy vás zváží. Vyplníte dotazník ohledně aktuálního zdravotního stavu. Přejdete do odběrového sálu a uložíte se na odběrové křeslo. Nejprve odebereme vzorek pro laboratorní vyšetření, pak začne samotný odběr plazmy.

5. Po odběru

15 min

Bezprostředně po odběru je potřeba ještě chvíli odpočívat. Na recepci dostanete žeton na nápoj zdarma a bude vám vyplacena finanční náhrada. Darovat krevní plazmu můžete každých 14 dní. V případě dotazů se obracejte na sestry i lékaře. Rádi vám se vším poradí.

Zaujalo Vás
dárcovství plazmy?