ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V Amber Plasmě chápeme hodnotu soukromí – vaše data chráníme a bráníme. Věříme v transparentnost, aby lidé a organizace měli nad svými daty kontrolu a mohli smysluplně rozhodnout, jak se budou používat. Podporujeme a hájíme právo na ochranu soukromí každé osoby, která využívá naše služby.

SPRÁVCE

Amber Plasma, a.s., se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00 Praha 13, IČO: 28829049 („Amber Plasma" nebo „my“), jako správce osobních údajů tímto informuje subjekty údajů („subjekty údajů“ nebo „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Amber Plasma a o Vašich právech se zpracováním souvisejícím.

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 800 606 806, nebo na e-mailové adrese info@amberplasma.com.

Stejně tak se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Amber Plasma jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo v souladu s právními předpisy a vnitřní legislativou Amber Plasma, a.s.

Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro subjekty údajů, na kterou se můžete obracet s Vašimi dotazy a žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů.

 

GDPR.png

Mgr. Ivana Lhotková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

+420 702 169 147 
gdpr@amberplasma.com

 

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“).

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami:

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti);
  2. Vaše osobní údaje shromažďujeme (a zpracováváme) pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada účelového omezení);
  3. osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování přiměřený, relevantní a nezbytný (zásada minimalizace údajů);
  4. zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme (zásada přesnosti);
  5. Vaše osobní údaje ve formě umožňující Vaši identifikaci ukládáme pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů (zásada omezení uložení); a
  6. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (zásada integrity a důvěrnosti).

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů
(verze účinná od 1.11.2023)

Informace o zpracování osobních údajů
(verze účinná od 1.11.2023)

Informace o zpracování osobních údajů v zákaznické sekci
(verze účinná od 1.11.2023)

Informace o zpracováním osobních údajů a pořízením fotografie – reference dárce
(verze účinná od 1.11.2023)

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů
(verze účinná od 1.11.2023)

Informace pro uchazeče o zaměstnání
(verze účinná od 1.11.2023)