Proč darovat plazmu?

Plazma je výchozí surovinou pro výrobu mnoha různých život zachraňujících léků. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá. Darováním krevní plazmy pomáháte zachránit nebo vylepšit lidské životy.

Co je krevní plazma?

Plazma tvoří 55 % lidské krve. Sama obsahuje 90 % vody, 2 % minerálních látek a 8 % plazmatických bílkovin, které jsou základem pro výrobu život zachraňujících léčiv. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a na pomoci dárců krevní plazmy jsou tak závislí tisíce lidí.

Co plazma obsahuje a léčí?

Albumin

Pro léčbu šokových stavů, popálenin, při syndromu akutní respirační tísně, kardiopulmonální operaci bypassu.

Gamaglobuliny

Intravenózní imunoglobulin (IVIG) Pro léčbu vrozené i získané imunitní nedostatečnosti, autoimunitních onemocnění (především neurodegenerativních onemocnění), chronicko zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, idiopatické trombocytopenické purpury a mnoha dalších.

Alpha-1 antitrypsin

Pro léčbu vrozené nedostatečnosti alpha-1 antitrypsinu způsobující těžké plicní a jiné problémy.

Koagulační faktory

Pro léčbu mnoha druhů srážlivých a protisrážlivých faktorů krve, hemofilie A&B, von Willebrandovy choroby, všech poruch srážlivosti krve - akutních i chronických.

Jak se plazma zpracovává?

Sněhová vločka a kapka

Při registraci a bezprostředně po každém odběru plazmy se odebírají vzorky na virologické testování (HIV, hepatitidy, syfilis a jiné). Plazma je poté hluboce zamrazena a uložena v komorovém mrazicím zařízení při teplotě –30 ˚C.

Pokud jsou výsledky testů negativní, a to 2x během 6 měsíců (důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv), může být plazma odeslána do farmaceutického závodu ke zpracování. Tam se z plazmy fyzikálně-chemickými pochody extrahují jednotlivé složky, které se čistí a silně koncentrují a následně přeměňují na intravenózní léky – krevní deriváty.

Proces odběru krevní plazmy, její zpracování a výroby léků - infografika

Darování plazmy a rizika.

V případě, že dárce splní všechny předepsané podmínky a dodržuje zásady před odběrem plazmy, můžeme obecně říci, že není odběr plazmy pro dárce zatěžující. V ojedinělých případech může vzniknout v místě vpichu modřina či krevní výron. Celý odběr probíhá pomocí jednorázového vybavení a pro dalšího dárce je vždy připraven zcela nový set. Není tudíž ohrožena bezpečnost žádného dárce. Díky důsledným testům a dlouhé karantény odebrané plazmy, je dokonale chráněn i přijemce těchto léků. Odebraná krevní plazma se v těle obnoví do 48 hodin. 

Komu plazma pomáhá?

Krevní plazma se používá při výrobě řady životně důležitých léků. Jsou mezi nimi i takové, které pomáhají nemocným se sníženou imunitou, onkologickým onemocněním či poruchou srážlivosti krve. Pomáhá mimo jiné také při náročných chirurgických zákrocích, popáleninách a transplantacích. Pojďme se společně podívat, jak léky vyrobené z krevní plazmy zachraňují životy.

Léčba popálenin

Hlavní bílkovinou lidské krve je albumin. Albumin se využívá jako koloidní roztok mimo jiné i při léčbě popálenin. Podává se hlavně v akutní fázi popáleninového traumatu. Hlavní funkcí albuminu je udržování onkotického tlaku krve, díky které tekutina zůstává v krevním řečišti a nevylévá se do svalů nebo podkoží.

Léčba hemofilie

Hemofilie je způsobena deficitem koagulačního faktoru VIII nebo IX. Tento deficit vede k nedostatečné tvorbě nebo k nefunkčnosti jednoho z proteinů krevní plazmy, jenž hraje důležitou roli v procesu srážení krve. Jde tedy o poruchu krevního srážení s výrazným krvácením. Pro léčbu jednoho pacienta s hemofilií na jeden rok je potřeba až 1200 odběrů plazmy od dárců.

Rh faktor v těhotenství

Podání injekce imunoglobulinu ihned po porodu je zásadním terapeutickým prostředkem při Rh inkompatibilitě u těhotných žen. Tento postup zabrání tvorbě protilátek v následujícím těhotenství, kdy by mohlo velké množství Rh protilátek způsobit hemolytické onemocnění novorozence a může vést k poškození nebo úmrtí plodu v děloze nebo závažným problémům u dítěte po porodu.

Herpetické viry - cytomegalovirus

Jednou z důležitých složek antivirových léků jsou hyperimunní globuliny, které v případě infekce pomáhají předcházet vážnému průběhu onemocnění. Cytomegalovirus u zdravých lidí nepředstavuje žádné riziko, vážnější je to u pacientů po transplantacích, nebo s nedostatečným imunitním systémem, u kterých může způsobit záněty střev, plic nebo dokonce i mozku.

Deficit alfa-1 antitrypsinu

Nedostatek tohoto proteinu, který je tvořený v játrech, může vést ke vzniku plicního emfyzému, k tzv. rozedmě plic neboli CHOPN . Léčba pacientů s CHOPN spočívá v pomalé nitrožilní infuzi, kdy se podává náhradní AAT protein od dárce plazmy. Zároveň je deficit tohoto proteinu nejčastější příčinou transplantace jater u dětí.

Odměny za darování

Každý úspěšný odběr

+ 900 Kč

Dárce získá dárce

Bonus 1000 Kč za doporučení

Odměny pro opakované dárce

Darujete pravidelně? Vážíme si toho. K finančním náhradám pro vás máme ještě přichystané věcné dárky. Víc odběrů, víc dárků.

Daňové výhody

Věděli jste, že si můžete odběr odečíst z daní? Jedná se o tzv. bezpříspěvkové dárcovství. Za každý úspěšný odběr si pak odečtete 3000 Kč z daňového základu.
"Více v naší novince."