Svět potřebuje nové dárce
Přidejte se k nám

Jak se stát dárcem?

Stačí splnit základní požadavky. Přečtěte si, zda právě vy můžete být dárcem a pomoci tak těm, kteří krevní plazmu životně potřebují.

Dárcem se může stát

 • prvodárcem každý od 18 do 60 let,
 • v dobré zdravotní kondici,
 • s váhou nad 50 kg,
 • ochotný podstoupit vstupní lékařskou prohlídku,
 • ochotný věnovat 45 až 60 minut svého času,
 • opakovaně darovat může zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (nebo i déle, pokud je v dobré zdravotní kondici),
 • s uzavřeným zdravotním pojištěním na území EU (modrá kartička) – platí i pro cizince s trvalým pobytem nebo kontaktní adresou ve spádové oblasti dárcovských center (s výjimkou studentů, vojáků, policistů),
 • u cizinců je podmínkou dostatečná znalost českého jazyka potřebná ke komunikaci se zdravotnickým personálem.

Dárcem se dočasně nemohou stát

Osoby s:

 • alergií ve fázi akutních projevů,
 • oparem (do zaschnutí stroupku),
 • akutní infekcí (chřipkou, virózou),
 • s horečkou nad 37,5 ˚C (2 týdny po skončení antibiotické léčby),
 • hepatitidou A (do 1 roku po plném uzdravení),
 • infekční mononukleózou (do 1 roku po plném uzdravení),
 • kapavkou (do 1 roku po plném uzdravení),
 • klíšťovou encefalitidou (do 1 roku po plném uzdravení),
 • jednorázovou poúrazovou žilní trombózou (6 měsíců po skončení protisrážlivé terapie),
 • novým tetováním, body piercingem, po propíchnutí ušního boltce (6 měsíců po zákroku).

Osoby po:

 • endoskopii, gastroskopii, artroskopii, kolonoskopii apod. vyšetření (do 6 měsíců po vyšetření),
 • odstranění klíštěte, bez příznaků onemocnění a pokud nebyla prokázána borelióza a klíšťová encefalitida (1 měsíc),
 • očkování (1 měsíc),
 • operačním zákroku (do 6 měsíců po zákroku; u nezávažných zákroků v lokální anestezii je možné interval po dohodě s lékařem zkrátit),
 • podání transfuzního přípravku (6 měsíců),
 • extrakci zubu (1 týden po zákroku),
 • porodu, potratu (6 měsíců po zákroku).

Ve sporných případech může být vyžádána lékařská zpráva.

Dárcem se nemohou stát

Osoby léčící se:

 • s cukrovkou při léčbě inzulinem,
 • s autoimunitním onemocněním (např. revmatoidní artritidou),
 • s závažným chronickým nebo recidivujícím onemocněním,
 • s závažným kardiovaskulárním onemocněním.

Osoby se závislostí na alkoholu a drogách.

Splnili jste všechny podmínky výše?
Můžete být dárcem?

Zjistěte, co vás čeká na první návštěvě a nebo si můžete 

První návštěva a odběr krevní plazmy.

Vše co potřebujete vědět o první návštěvě našeho centra.

Registrace

Na první návštěvu si prosím vyhraďte alespoň 30 až 40 minut. Čeká vás totiž kompletní lékařské vyšetření. Nezapomeňte si přinést občanský průkaz (cizinci pas) a kartičku pojišťovny.

Při každé další návštěvě Vám postačí jeden z těchto dokumentů:

 • občanský průkaz,
 • řidičský průkaz,
 • pas.

Bez předložení těchto platných dokumentů nemůžete být zaregistrováni, případně schváleni k odběru.

Při každé návštěvě prosím pečlivě přečtěte, vyplňte a podepište DOTAZNÍK PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY.

Pohovor

Po registraci následuje pohovor a vyšetření, které zhodnotí vaši způsobilost k darování plazmy.

Odběr vzorku

Po pohovoru a vyšetření lékařem vám budou odebrány vzorky krve, abychom zjistili, zda jste vhodným dárcem krevní plazmy. Pokud splníte předepsaná kritéria pro registraci, za 7 dní můžete absolvovat váš první odběr. 

Samotný odběr

Za týden po registraci a při každém dalším odběru projdete recepcí, kde vám sestřička změří tlak, puls, teplotu, zváží vás a vyplníte dotazník ohledně aktuálního zdravotního stavu. Poté si vás sestřička zavolá na odběrový sál. Po vstupu na odběrový sál vás zdravotní sestra uloží na odběrové křeslo a vyhledá vhodnou žílu. Po provedení vpichu odebere nejprve vzorek krve na laboratorní vyšetření krevního obrazu a poté napojí k odběrové jehle jednorázovou sterilní soupravu pro odběr plazmy. Tato souprava je nainstalována na krevním separátoru, který je řízený a kontrolovaný počítačem. Separátor odstředěním v centrifuze oddělí jednotlivé složky krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a plazmu). Oddělená plazma je pak odváděna do plastového vaku, zatímco ostatní krevní složky jsou vraceny zpět do krevního oběhu. Množství plazmy, které je odebráno, je na závěr kompenzováno podáním fyziologického roztoku.

Objem odebrané plazmy závisí na vaší váze a pohybuje se v rozmezí 650 až 890 ml. Celý proces je pro vás zcela bezpečný a trvá přibližně 45 až 50 minut. V průběhu celého odběru jste pod neustálou kontrolou zdravotního personálu.

Dárci, kteří absolvovali komplexní první odběr, mohou absolvovat odběry krevní plazmy každých 14 dní.

Po odběru

Po úspěšném odběru obdržíte na recepci žeton na nápoj a finanční náhradu.

Lékaři a další zaměstnanci našeho centra vám ochotně poskytnou veškeré nezbytné informace v písemné i ústní podobě a zodpoví vaše případné dotazy. K odběru můžete chodit jednou za 14 dní, pokud lékař neurčí jiný interval.

Pokud dárce navštíví centrum po více než 180 dnech resp. 6 měsících od posledního odběru, bude na něj opět pohlíženo jako na prvodárce (týká se vyšetření i finanční náhrady).

Buďte zodpovědný dárce

Přečtěte si pár tipů, jak darování udělat snažším pro sebe i pro ostatní.

Před darováním

 • Pokud se cítíte nemocní, raději se přeobjednejte na jiný termín.
 • Den před a v den odběru zvyšte příjem tekutin (den před odběrem doporučujeme vypít 2,5-3 litry tekutin, v den odběru poměrnou část vzhledem k času, kdy navštívíte naše centrum; do objemu tekutin nezapočítávejte kávu ani černý čaj).
 • V den odběru a předchozí večer nekonzumujte alkohol ani nápoje s kofeinem, neboť vysušují organizmus.
 • Nechoďte darovat nalačno.
 • Den před a v den odběru konzumujte lehkou netučnou stravu.
Při nedodržení doporučené stravy den před a v den odběru (zejména tedy při konzumaci tučnějších potravin a nedostatečného příjmu tekutin) může být vaše plazma chylózní (obsahovat vysoké množství tukových buněk). Tuto plazmu není možné zpracovat na životně důležitá léčiva, je nutné ji likvidovat a odběr nelze považovat za úspěšný. V případě nedodržení doporučené stravy se proto raději přeobjednejte na jiný termín. V případě, že odebraná plazma je v průběhu 12 odběrů 3x chylózní, má lékař možnost dárce vyloučit.

V průběhu darování

 • Nežvýkejte žvýkačku.

 • Pokud se necítíte dobře, informujte okamžitě našeho lékaře nebo zdravotní sestru.

Po darování

 • Po odběru si u nás můžete odpočinout u šálku kávy nebo bezplatným surfováním po internetu.
 • Řídit automobil doporučujeme nejdříve za půl hodiny po odběru.

Kvalitu odebrané plazmy i průběh odběru může ovlivnit každý dárce svým zdravým životním stylem.