Odpovědi na vaše
často kladené dotazy

Zajímá vás vše o krevní plazmě a jejím darování a nenašli jste odpověď?

Níže najdete nejčastěji kladené dotazy. Pokud ani tady nenajdete odpověď na vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat.

                          Jak je to s očkováním proti Covid -19?

                                                Při očkování proti Covid -19 je důležité rozlišit jakou vakcínou jste byli očkování. Po použití vakcín Pfizer či Moderna můžete darovat po 5                                                         dnech po každé vakcinační dávce. Po použití vakcíny Astra Zeneca je nutné počkat 25 dní po každé vakcinační dávce. 

Jak často mohu darovat plasmu?

Darování plazmy nezatěžuje organismus dárce, a proto je možné plazmu darovat pravidelně jednou za 14 dní.

Co mi přinese darování krevní plasmy?

Dárcovství plazmy vám přinese hned několik výhod. Získáváte pravidelnou bezplatnou pravidelnou kontrolu svého zdravotního stavu a také možnost pomoci zachránit lidský život. Navíc obdržíte i finanční náhradu ve výši až 700 Kč a řadu dalších dalších odměn

Mohu se při darování krevní plasmy nakazit?

V celém průběhu odběru i dalšího nakládání s plazmou jsou používány sterilní sety na jedno použití. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem. Nakažení dárce je tak zcela vyloučeno.

Jakými testy musí projít darovaná plazma a dárce?

Základní vyšetření určují, zda je dárce schopen darovat svou plazmu. Patří mezi ně například měření krevního tlaku, tepu, tělesné teploty a krevního obrazu. Tyto testy předcházejí každému jednotlivému darování. U každé odebrané plazmy se provádějí vyšetření na infekce přenášené krví (hepatitidy, HIV, syphilis, parvoviry), které jsou nutné k ověření zdravotní nezávadnosti darované plazmy (žloutenka, HIV, atd.).

Jakým způsobem je ověřována zdravotní nezávadnost plazmy?

Z každé odebrané krevní plazmy se odebírají dva vzorky na vyšetření protilátek proti žloutence, viru HIV a syfilis. Zdravotní nezávadnost plazmy je testována pomocí speciálních testů NAT/PCR, které umožňují identifikaci jednotlivých virů či jejich částí. Citlivost tohoto testu umožňuje odhalit případnou nákazu dřív, než se v krvi dárce objeví protilátky, respektive samotné onemocnění.

Je darování plazmy bezpečné?

Darování krevní plazmy je bezpečné pro dárce i příjemce.

Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.

Dárcovská centra a všechny pracovní a vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a také farmaceutickou společností, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.

V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.

Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.

Dárce předkládá vyplněný dotazník ke kontrole lékaři či pověřenému zdravotnickému pracovníkovi, absolvuje krátký pohovor a prohlídku. Po zhodnocení všech údajů je dárci umožněn odběr, na jehož začátku se odebere vzorek pro kontrolu krevního obrazu. Více než 15 % zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.

Laboratorní vyšetření krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.

Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v dárcovských centrech Amber vyšetřena i metodou PCR. Tato metoda, kterou většina transfuzních stanic v Česku neprovádí, představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě, a to na podkladě analýzy DNA. Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Shire/Takeda ve Vídni.

V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) a ověření nálezu konfirmačním testem v Národní referenční laboratoři je dárce okamžitě kontaktován a poučen o dalším postupu. Následuje trvalé vyloučení z dárcovství a o nálezu je informován Národní registr vyřazených dárců a příslušná hygienická stanice.

Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je podle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.

Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.

Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů americké společnosti Fresenius, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.

Zdravotní stav pravidelného dárce je neustále kontrolován.

Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytnout. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

Je odběr plazmy bezbolestný?

Zásadní otázka je, zda odběr bolí. Zcela jednoznačně vám na to nedokážeme odpovědět, protože každý má práh bolesti někde jinde. Co vydrží hokejista, nevydrží 50 kg dívka. I když, možná bychom se divili. Často to bývá právě naopak. Co vám však můžeme slíbit je, že děláme maximum pro to, abyste se během odběru cítili dobře. Další informace naleznete zde.