Daňové výhody pro dárce

Často se nás ptáte, jak vlastně funguje daňové zvýhodnění při dárcovství krevní plazmy. Nejedná se o nic, čeho byste se měli bát, a bezpříspěvkovým dárcovstvím můžete získat nejenom odečty z daní, ale i další zajímavé výhody. V tomto článku se na celou problematiku podíváme. 

Jak bezpříspěvkové dárcovství funguje?

Prvním důležitým krokem je to, že váš odběr musí proběhnout tzv. "bezpříspěvkově". To znamená, že před nebo po odběru nebudete žádat náhradu nákladů, která je aktuálně stanovena ve výši až 900 Kč za každý odběr. Jakmile tuto první podmínku splníte můžete si odečíst od základu daně až 3000 Kč za každý odběr krevní plazmy.

Počet odběrů, které si můžete takto odečíst není omezen, nicméně v celkovém úhrnu si můžete odečíst maximálně 15 % z daňového základu. 

Praktický příklad

Představte si že váš daňový základ za rok 2023 bude přesně 100.000 Kč. Vy v tomto případě získáváte možnost odečíst si z daňového základu částku až 15.000 Kč za úspěšné odběry krve a krevních složek, do kterých patří i odběry plazmy. Pro odečet ze základu daně tak můžete uplatnit 5 odběrů.

Další tipy

Bezpříspěvkové dárcovství vás taktéž opravňuje k čerpání výhod u vaší zdravotní pojišťovny. Většinou tak můžete získat benefity až do výše 3000 Kč, mezi které patří například příspěvky na rehabilitační či rekondiční pobyty, příspěvky na dentální hygienu, vitamíny, zdravotní pomůcky apod. Níže naleznete více informací k bonusům u vybraných zdravotních pojišťoven.

VZP https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/prispevky-pro-darce-krve
OZP https://www.ozp.cz/benefity/pro-darce
ZPMVCR   https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-pro-darce-krve
VOZP https://www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-drene
RBP https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/