Zdravotní sestřičky, děkujeme!

Děkujeme, že jste srdcem našich plazmaferetických center a k Mezinárodnímu dni sester vám přejeme nejen pevné zdraví a kupu štěstí, ale také ať jsou k vám všichni stejně milí a pozorní, jako jste vy.