Aktuální informace ohledně šíření viru COVID-19

Vážení dárci, 

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a epidemiologických opatření, Vás chceme ubezpečit, že naše dárcovská centra jsou nadále v provozu. Vyhlášené omezení shromažďování osob a omezení pohybu platící od 22. 10. 2020 se nijak netýká dárcovských center krevní plazmy. Prosíme pomáhejte i nadále, protože plasmy pro výrobu léků je stále větší nedostatek. Skupiny, které jsou jedny z nejvíce ohrožených koronavirem Covid - 19, používají léky vyrobené z krevní plazmy. Výpadek těchto léků, by mohl tyto potřebné ohrozit na životě. 

Naše centra dodržují všechny doporučené postupy v rámci ochrany před nákazou Covid – 19. Zároveň jsme v našich centrech zvýšili dezinfekci všech prostor. Dále máte na každé recepci k dispozici dezinfekční prostředky, o jejich použití prosíme hlavně při příchodu do dárcovského centra a před vstupem na odběrový sál. 

Děkujeme, že pomáháte druhým důstojně žít.

Tým Amber Plasma

Dále Vás žádáme o spolupráci

V případě, že se u vás již projevily příznaky:

 • zvýšená teplota (nad 37,5°C) s třesavkami
 • kašel, dušnost
 • ztráta či omezení čichu a chutě
 • bolesti kloubů, atd.

Odložte prosím své dárcovství na 4 týdny od vzniku dané situace a ideálně kontaktujte svého lékaře.

V případě, že jste byli v krátkodobém kontaktu s osobou:

 • v karanténě
 • nebo s osobou, která již onemocněla
 • případně s osobou, u které je podezření nákazy
 • nebo se necítíte subjektivně dobře (lehké příznaky chřipky či respiračního onemocnění)

Odložte prosím své dárcovství minimálně o 2 týdny od vzniku dané situace a také 2 týdny po odeznění všech příznaků.

Prosíme respektujte nastavená pravidla uvedená níže:

 • všichni dárci/zájemci jsou povinni ve vnitřních prostorách center nosit ochranné prostředky dýchacích cest
 • ihned po vstupu je předběžně změřena teplota a zájemci/dárci s teplotou vyšší než 37,0 °C budou požádání o opuštění centra
 • dárce/zájemce je povinen použít dezinfekci při vstupu do dárcovského centra a vstupu na sál
 • dárce/zájemce může přijít pouze na základě předchozí rezervace termínu
 • všichni zájemci/dárci jsou povinni dodržovat vzájemné rozestupy 2 m
 • vstup jakéhokoliv doprovodu (včetně dětí) do centra je zakázán