Aktuální informace ohledně šíření viru COVID-19

Aktualizace k 5. 5. 2022

Na základě rozhodnutí vlády z 4. 5. 2022 není aktuálně povinné nosit jakoukoli ochranu úst (respirátory, roušky) v našich dárcovských centrech.

Taktéž se mění dočasné vyřazení z odběrů plazmy po očkování. Po použití vakcín Pfizer, Moderna Astra Zeneca či Johnson & Johnson můžete darovat po 48 hodinách od aplikace každé vakcinační dávky. 

Vážení dárci, 

Naše centra dodržují všechny doporučené postupy v rámci ochrany před nákazou Covid-19. Zároveň jsme v našich centrech zvýšili dezinfekci všech prostor. Dále máte na každé recepci k dispozici dezinfekční prostředky, o jejich použití prosíme hlavně při příchodu do dárcovského centra a před vstupem na odběrový sál. 

Děkujeme, že pomáháte druhým důstojně žít.

Tým Amber Plasma

Dále vás žádáme o spolupráci

V případě, že se u vás již projevily příznaky:

  • zvýšená teplota (nad 37,5°C) s třesavkami,
  • kašel, dušnost,
  • ztráta či omezení čichu a chutě
  • bolesti kloubů, atd.

Odložte prosím své dárcovství do vymizení příznaků.

V případě, že jste byli v dlouhodobém kontaktu s osobou:

  • která již onemocněla Covid 19,
  • nebo se necítíte subjektivně dobře (lehké příznaky chřipky či respiračního onemocnění).

Odložte prosím své dárcovství minimálně o 2 týdny od vzniku dané situace a také 2 týdny po odeznění všech příznaků.

Prosíme respektujte nastavená pravidla uvedená níže:

  • Dárci/zájemci je doporučeno použít dezinfekci při vstupu do dárcovského centra a vstupu na sál.