Rodina super hrdinů

Mají za sebou 100 odběrů a pomáhají dál...

Máme obrovskou radost! Každým dnem v našich centrech Amber Plasma přibývá počet dárců, kteří již 100× usedli na dárcovské lehátko, aby pomohli těm, kdo to nejvíce potřebují.

Jménem všech nemocných a jejich rodin, kterým pomáhají léky vyráběné z krevní plazmy, bychom těmto jubilejním dárcům rádi poděkovali. Každá kapka se počítá, jelikož plazma se nedá vyrobit uměle a pacienti jsou proto na darované plazmě závislí.

Každá návštěva pomohla k výrobě životně důležitých léků

Průměrná spotřeba plazmy meziročně roste o 6–7 %, protože narůstá počet pacientů, které lze léčit léky získanými z plazmy. Důvodem je přesnější lékařská diagnostika, díky níž je odhaleno více onemocnění. Zároveň včasná diagnóza těmto pacientům prodlužuje délku života a léky proto užívají déle.

Například na roční léčbu jednoho pacienta s hemofilií je třeba více než 1200 odběrů plazmy, pro jednoho pacienta s deficitem ALFA-1 více než 900 darování plazmy a na jednoho pacienta s primárním imunodeficitem více než 130 darování.

„Neváhejte a zkuste to,“ vzkazuje stonásobný dárce

Mezi dárce, kteří darovali v Amber Plasma už více než stokrát, patří také jednašedesátiletý Milan Boťcha, který chodí pravidelně darovat do odběrového centra v Chomutově, kde si chválí příjemné sestřičky. „Je to hezké, když člověk pomůže ostatním,“ přiznává. A co by vzkázal lidem, kteří váhají, zda se také stát dárci plazmy? „Aby neváhali a zkusili to,“ odpovídá. On sám plánuje chodit na odběry dále, dokud to jen půjde.

 

 

10_400x400_100_odber.png


Nejen pan Milan, ale i všichni „superhrdinové“, kteří mají na svém kontě stovku odběrů, jsou dobrým vzorem pro všechny členy naší Amber rodiny.

 

Děkujeme, že pomáháte!