Vše, co byste měli vědět
o krevní plasmě

Plazma je výchozí surovinou pro výrobu mnoha různých život zachraňujících léků. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá. Darováním krevní plazmy pomáháte zachránit nebo vylepšit lidské životy.

Co je krevní plazma?

Plazma tvoří 55 % lidské krve. Sama obsahuje 90 % vody, 2 % minerálních látek a 8 % plazmatických bílkovin, které jsou základem pro výrobu život zachraňujících léčiv. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a na pomoci dárců krevní plazmy jsou tak závislé tisíce lidí.

Co plazma obsahuje a léčí?

Albumin
Pro léčbu šokových stavů, popálenin, při syndromu akutní respirační tísně, kardiopulmonální operaci bypassu.

Gamaglobuliny
Intravenózní imunoglobulin (IVIG)

Pro léčbu vrozené i získané imunitní nedostatečnosti, autoimunitních onemocnění (především neurodegenerativních onemocnění), chronicko zánětlivé demyelinizační polyneuropatiei, idiopatické trombocytopenické purpury a mnoha dalších.

Alpha-I Antitrypsin
Pro léčbu vrozené nedostatečnosti Alpha-I Antitrypsinu způsobující těžké plicní a jiné problémy.

Koagulační faktory
Pro léčbu mnoha druhů srážlivých a protisrážlivých faktorů krve, hemofilie A&B, von Willebrandovy choroby, všech poruch srážlivosti krve akutní i chronické.

Jak se plazma zpracovává?

Při registraci a bezprostředně po každém odběru plazmy se odebírají vzorky na virologické testování (HIV, hepatitidy, syfilis a jiné), plazma je poté šokově zamrazena a uložena v komorovém mrazicím zařízení při teplotě –30 ˚C.

Pokud jsou výsledky testů negativní, a to 2x během 6 měsíců (důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv), může být plazma odeslána do farmaceutického závodu ke zpracování. Tam se z plazmy fyzikálně-chemickými pochody extrahují jednotlivé složky, které se čistí a silně koncentrují a následně přeměňují na intravenózní léky – krevní deriváty.