Vše, co byste měli vědět
o krevní plasmě

Plazma je výchozí surovinou pro výrobu mnoha různých život zachraňujících léků. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá. Darováním krevní plazmy pomáháte zachránit nebo vylepšit lidské životy.

Co je krevní plazma?

Plazma tvoří 55 % lidské krve. Sama obsahuje 90 % vody, 2 % minerálních látek a 8 % plazmatických bílkovin, které jsou základem pro výrobu život zachraňujících léčiv. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a na pomoci dárců krevní plazmy jsou tak závislé tisíce lidí.

Co plazma obsahuje a léčí?

Albumin
Pro léčbu šokových stavů, popálenin, při syndromu akutní respirační tísně, kardiopulmonální operaci bypassu.

Gamaglobuliny
Intravenózní imunoglobulin (IVIG)

Pro léčbu vrozené i získané imunitní nedostatečnosti, autoimunitních onemocnění (především neurodegenerativních onemocnění), chronicko zánětlivé demyelinizační polyneuropatiei, idiopatické trombocytopenické purpury a mnoha dalších.

Alpha-I Antitrypsin
Pro léčbu vrozené nedostatečnosti Alpha-I Antitrypsinu způsobující těžké plicní a jiné problémy.

Koagulační faktory
Pro léčbu mnoha druhů srážlivých a protisrážlivých faktorů krve, hemofilie A&B, von Willebrandovy choroby, všech poruch srážlivosti krve akutní i chronické.

Jak se plazma zpracovává?

Při registraci a bezprostředně po každém odběru plazmy se odebírají vzorky na virologické testování (HIV, hepatitidy, syfilis a jiné), plazma je poté šokově zamrazena a uložena v komorovém mrazicím zařízení při teplotě –30 ˚C.

Pokud jsou výsledky testů negativní, a to 2x během 6 měsíců (důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv), může být plazma odeslána do farmaceutického závodu ke zpracování. Tam se z plazmy fyzikálně-chemickými pochody extrahují jednotlivé složky, které se čistí a silně koncentrují a následně přeměňují na intravenózní léky – krevní deriváty.

Je odběr plazmy bezbolestný?

Zásadní otázka je, zda odběr bolí. Zcela jednoznačně vám na to nedokážeme odpovědět, protože každý má práh bolesti někde jinde. Co vydrží hokejista, nevydrží 50 kg dívka. I když, možná bychom se divili. Často to bývá právě naopak. Co vám však můžeme slíbit je, že děláme maximum pro to, abyste se během odběru cítili dobře. Další podrobné informace naleznete zde.